U bent een gevestigde ondernemer

 
 

U bent een gevestigde ondernemer

Uw bedrijf bestaat al minstens anderhalf jaar en is levensvatbaar. U verdient normaal gesproken voldoende om investeringen te doen, aflossingen te betalen en in uw eigen onderhoud te voorzien. Door tijdelijke omstandigheden komt u echter in financiële moeilijkheden. Uw gezinsinkomen dreigt tot onder de bijstandsnorm te dalen. U hebt geen financiële reserves en de bank is niet bereid te financieren. Het voortbestaan van uw bedrijf loopt gevaar! Dan kan het GROS u helpen met een tijdelijke uitkering en/of bedrijfskrediet.

Gevestigde ondernemer
Een voorbeeld?

Ik sta vijf dagen per week met mijn snackwagen op de markt en dat liep best goed. Ik had plezier in wat ik deed en ik kon er prima van rondkomen. Alleen was de apparatuur volkomen verouderd. Na veel rekenwerk besloot ik bij een horecaleverancier nieuwe spullen te bestellen. Ik moest het grootste deel van het bedrag vooruit betalen. Het geld ervoor leende ik bij de bank. Na een paar weken is mijn leverancier failliet gegaan en kon ik fluiten naar mijn apparatuur en mijn geld! De lening afbetalen, kon ik niet. En de bank toonde geen geduld. Hoe kwam ik door deze moeilijke periode heen? Het GROS heeft mij geholpen de lening af te betalen en nieuwe spullen aan te schaffen. Nu loopt alles weer uitstekend!

Back to top

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Bedrijfskrediet
  U kunt een rentedragend bedrijfskrediet ontvangen tot maximaal € 203.135,-. Het rentepercentage bedraagt 8% en de looptijd is maximaal 10 jaar.

 • Aanvullende periodieke uitkering
  Maximaal een jaar lang kan de overheid uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. U moet dan wel tijdelijk een gebrek aan inkomsten hebben door externe omstandigheden. Bij hoge uitzondering kunnen wij die periode maximaal twee keer met een jaar verlengen. De hoogte van de uitkering bepalen we op basis van uw specifieke situatie, zoals gezinssamenstelling, woonkosten en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het boekhoudrapport en de aangifte inkomstenbelasting kijken we naar het behaalde inkomen en uw vermogen. Vervolgens bepalen we of u de uitkering al dan niet terug moet betalen.

 • Bedrijfskrediet én aanvullende periodieke uitkering
  Hebt u een bedrijfskrediet en een aanvullende periodieke uitkering aangevraagd en is dit toegekend? Dan krijgt u de bijstand in de vorm van een rentedragend bedrijfskrediet.

 • Bedrijfskrediet voor een deel als schenking
  U kunt een deel van het bedrijfskrediet misschien als schenking ontvangen. Dat hangt af van de hoogte van uw gezinsinkomen en uw vermogen in het boekjaar waarin u de aanvraag doet of het boekjaar ervoor. Ook kunt u de rente in de eerste 2 boekjaren na de aanvraag volledig of voor een deel terugkrijgen.

 • Eigen vermogen
  Hebt u een eigen vermogen tot € 46.520,-? Dan kan het zijn, dat u de aanvullende periodieke uitkering niet terug hoeft te betalen. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. Bij een eigen vermogen van € 195.497,- of meer wordt de bijstand als renteloze geldlening verstrekt. Valt uw vermogen tussen deze grenzen? Dan kan het zijn, dat u de bijstand niet terug hoeft te betalen als uw eigen vermogen minder is dan 30% van het totale vermogen.

Aanvraagprocedure

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw inkomen of een bedrijfskrediet? Lees eerst de voorwaarden goed door. U denkt dat de regels op uw situatie van toepassing zijn? Klik dan naar 'Contact' voor meer informatie over het aanvragen van een informatief gesprek. 

Een informatief gesprek
Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of u tot de doelgroep behoort. Is dat het geval, dan krijgt u van ons een aanvraag- en een inlichtingenformulier mee en een lijstje met bewijsstukken die u moet verzamelen. Hebt u de formulieren ingevuld en hebt u de bewijsstukken vergaard? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Bij het intakegesprek nemen we samen de formulieren door en kijken we of u de juiste bewijsstukken bij u hebt. Vervolgens bepalen wij of er een bedrijfseconomische onderzoek door een extern bureau nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. In elk geval krijgt u binnen 13 weken bericht of u bijstand ontvangt.