U bent geboren voor 1 januari 1960 en u wilt ondernemen tot uw pensioen

 
 

U bent geboren voor 1 januari 1960 en u wilt ondernemen tot uw pensioen.

U bent al minstens tien jaar ondernemer en u bent geboren voor 1 januari 1960. Uw gezinsinkomen is lager dan de bijstand, maar hoger dan de ondergrens volgens de regels van het Bbz. Jammer genoeg verwacht u op korte termijn geen verbetering. Eigenlijk is uw bedrijf niet levensvatbaar meer. Toch wilt u doorgaan! Het kan zijn dat u nog moet investeren of schulden afbetalen. Maar u hebt geen financiële reserves. Hoe overbrugt u de periode tot uw pensioen? Het GROS kan u helpen met een tijdelijke uitkering en/of bedrijfskrediet, zodat u uw bedrijf kunt voortzetten.

Gevestigde ondernemer 55 jaar en ouder
Een voorbeeld?

Ik heb een schoenmakerij in het dorp. De zaak liep jarenlang goed, maar tegenwoordig laten de mensen hun schoenen niet meer repareren. Ze kopen liever goedkope schoenen bij één van de grote ketens. Ik kan eigenlijk niet meer rondkomen van mijn reparaties. Aan de andere kant: ik ben 62. Over drie jaar ga ik met pensioen. Aan een nieuw avontuur beginnen, dat gaat niet meer. Dankzij de inkomensondersteuning van het GROS kan ik het bedrijf, dat mij nauw aan het hart ligt, nog tot mijn 65e draaiende houden.

Back to top

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Bedrijfskrediet
    U kunt eenmalig een bedrijfskrediet ontvangen van maximaal € 10.157,-. Afhankelijk van uw vermogen is dit bedrijfskrediet een schenking of een renteloze lening. De looptijd is maximaal 10 jaar.

  • Aanvullende periodieke uitkering
    De overheid kan uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. U ontvangt de bijstand tot maximaal de eerste van de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De hoogte van de uitkering bepalen we op basis van uw specifieke situatie, zoals gezinssamenstelling, woonkosten en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het boekhoudrapport en de aangifte inkomstenbelasting kijken we naar het behaalde inkomen en uw vermogen. Vervolgens bepalen we of u de uitkering al dan niet terug moet betalen.

  • Eigen vermogen
    Hebt u een eigen vermogen tot € 136.848,-? Dan kan het zijn, dat u het bedrijfskrediet en/of de aanvullende periodieke uitkering niet terug hoeft te betalen. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen.Aanvraagprocedure

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw inkomen of een bedrijfskrediet? Lees eerst de voorwaarden goed door. U denkt dat de regels op uw situatie van toepassing zijn? Klik dan naar 'Contact' voor meer informatie over het aanvragen van een informatief gesprek.

Een informatief gesprek
Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of u tot de doelgroep behoort. Is dat het geval, dan krijgt u van ons een aanvraag- en een inlichtingenformulier mee en een lijstje met bewijsstukken die u moet verzamelen. Hebt u de formulieren ingevuld en hebt u de bewijsstukken vergaard? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Bij het intakegesprek nemen we samen de formulieren door en kijken we of u de juiste bewijsstukken bij u hebt. Vervolgens bepalen wij of er een bedrijfseconomische onderzoek door een extern bureau nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. In elk geval krijgt u binnen 13 weken bericht of u bijstand ontvangt.