U bent 55 jaar of ouder en uw wilt stoppen

 
 

U bent 55 jaar of ouder en uw wilt stoppen

U bent een ondernemer en 55 jaar of ouder. Uw bedrijf leverde de laatste drie boekjaren volgens de regels van de Ioaz te weinig inkomen op. U verwacht ook geen verbetering in de situatie. U werkt al minstens tien jaar aaneengesloten, waarvan minstens de laatste drie jaar in uw eigen bedrijf. Herkent u zich in deze situatie? Dan kan het GROS u misschien helpen met een Ioaz-uitkering na bedrijfsbeëindiging.

Inkomen ex-ondernemer (IOAZ)
Een voorbeeld?

Toen ik dertig was, heb ik de smederij van mijn vader overgenomen. Mijn specialiteit is de reparatie van landbouwwerktuigen en -machines. Vijfentwintig jaar liep de smederij uitstekend, maar toen nam het aantal boeren in de omgeving fors af. Ik heb het nog een paar jaar volgehouden, maar daarna zag ik geen andere mogelijkheid dan te stoppen. Een ontzettend moeilijke stap. Hoe moest ik in het levensonderhoud van mij en mijn vrouw voorzien? Ik was 63! Stel, ik kan geen nieuwe baan vinden, hoe overbrug ik dan de periode tot mijn pensioen? Ik wilde mijn oudedagsvoorziening niet aanspreken. Via het GROS krijg ik nu een Ioaz-uitkering. Dat neemt veel onzekerheid weg!

Back to top

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Aanvullende periodieke uitkering
  De overheid kan uw inkomen na bedrijfsbeëindiging aanvullen tot bijstandsniveau. Kunt u geen baan vinden, dan ontvangt u de uitkering tot de datum waarop u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De hoogte van de uitkering bepalen we op basis van uw gezinssamenstelling. Hebt u een levenspartner met een inkomen? Dan nemen we dat mee in de berekening. Als u nog andere uitkeringen hebt, moeten wij dat mogelijk van de Ioaz-uitkering aftrekken. U moet de uitkering wel aanvragen voordat u het bedrijf beëindigt!

 • Eigen vermogen
  Wij houden rekening met het eigen vermogen dat u op de datum van de bedrijfsbeeindiging hebt.
  Tot € 136.848,- korten wij u niet op uw uitkering. Hebt u meer eigen vermogen? Dan berekenen wij over het meerdere bedrag een inkomenskorting van 3% op jaarbasis. Wij rekenen een pensioenvoorziening tot maximaal € 130.517,- niet tot uw vermogen. Deze 'pensioenvrijlating' heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

 • Overbruggen beëindigingsperiode
  Wanneer uw bedrijf niet levensvatbaar meer is en u de periode tot de daadwerkelijke sluiting moet overbruggen, is er voor u de 'Regeling beëindigende ondernemers'.Aanvraagprocedure

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw inkomen na bedrijfsbeëindiging? Lees eerst de voorwaarden goed door. U denkt dat de regels op uw situatie van toepassing zijn? Klik dan naar 'Contact' voor meer informatie over het aanvragen van een informatief gesprek.

Een informatief gesprek
Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of u tot de doelgroep behoort. Is dat het geval, dan krijgt u van ons een aanvraag- en een inlichtingenformulier mee en een lijstje met bewijsstukken die u moet verzamelen. Hebt u de formulieren ingevuld en hebt u de bewijsstukken vergaard? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Bij het intakegesprek nemen we samen de formulieren door en kijken we of u de juiste bewijsstukken bij u hebt. Vervolgens bepalen wij of er een bedrijfseconomische onderzoek door een extern bureau nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. In elk geval krijgt u binnen 13 weken bericht of u een uitkering ontvangt.