Uw eigen bedrijf starten?

 
 

Uw eigen bedrijf starten? 

U bent werkloos of dreigt dat te worden. U hebt al een goed onderbouwd ondernemingsplan en de vooruitzichten zijn goed. Maar de bank is niet bereid te financieren. Of u verwacht de eerste maanden nog niet voldoende te verdienen om van rond te komen. Het maakt daarbij niet uit of u alleen of met anderen een bedrijf wilt starten, een bedrijf wilt overnemen of u wilt inkopen. Het GROS kan u helpen met een tijdelijke uitkering, een startkrediet en advies en begeleiding.

Startende ondernemer
Een voorbeeld?

Ik zat al een jaar thuis en merkte: hoe langer ik niet aan het werk was, hoe kleiner mijn kansen op een baan werden. Terwijl ik heel graag weer aan de slag wilde! Ik speelde met de gedachte om voor mezelf te beginnen, had zelfs het ondernemingsplan al klaar. De omzetprognoses waren uitstekend! Toch wilde de bank de financiering niet regelen. Via de Kamer van Koophandel kwam ik bij het GROS terecht. Zij hebben de start van mijn bedrijf mogelijk gemaakt. Nu ben ik sinds een maand of zes de trotse eigenaar van een goedlopende onderneming.

Back to top

Welke regeling is van toepassing?

Op deze situatie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) van toepassing.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Startkrediet
  U kunt een rentedragend bedrijfskrediet ontvangen tot maximaal € 37.398,-. Het rentepercentage bedraagt 8% en de looptijd is maximaal 10 jaar. U kunt het startkrediet bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van een inventaris, voorraden of voor een verbouwing.

 • Aanvullende periodieke uitkering
  Als u de eerste periode onvoldoende verdient om van rond te komen, kan de overheid uw inkomen maximaal 36 maanden lang aanvullen tot bijstandsniveau. U ontvangt de uitkering in eerste instantie voor een periode van 6 maanden. Na 6 maanden bespreken we de resultaten en de verlenging. Daarna bekijken we periodiek of verlenging mogelijk is. De hoogte van de uitkering bepalen we op basis van uw specifieke situatie, zoals gezinssamenstelling, woonkosten en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het boekhoudrapport en de aangifte inkomstenbelasting kijken we naar het behaalde inkomen en uw vermogen. Vervolgens bepalen we of u de uitkering al dan niet terug moet betalen.

 • Eigen vermogen
  Hebt u een eigen vermogen tot € 46.520,-? Dan kan het zijn, dat u de aanvullende periodieke uitkering niet terug hoeft te betalen. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. Bij een eigen vermogen van € 195.497,- of meer wordt de bijstand als renteloze geldlening verstrekt. Valt uw vermogen tussen deze grenzen? Dan kan het zijn, dat u de bijstand niet terug hoeft te betalen als uw eigen vermogen minder is dan 30% van het totale vermogen.

 • Begeleiding
  U kunt in het eerste jaar na de start begeleiding krijgen van een extern bureau.


Aanvraagprocedure

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw inkomen, een startkrediet of begeleiding van een extern bureau? Lees eerst de voorwaarden goed door. U denkt dat de regels op uw situatie van toepassing zijn? Klik dan naar 'Contact' voor meer informatie over het aanvragen van een informatief gesprek. 

Een informatief gesprek
Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of u tot de doelgroep behoort. Is dat het geval, dan krijgt u van ons een aanvraag- en een inlichtingenformulier mee en een lijstje met bewijsstukken die u moet verzamelen. Hebt u de formulieren ingevuld en hebt u de bewijsstukken vergaard? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Bij het intakegesprek nemen we samen de formulieren door en kijken we of u de juiste bewijsstukken bij u hebt. Vervolgens bepalen wij of er een bedrijfseconomische onderzoek door een extern bureau nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. In elk geval krijgt u binnen 13 weken bericht of u bijstand ontvangt.